... an um Enn och nach e Buch!


Produktioun : Peffermill(ch)en


Am Dezember 2016 huet de Lëtzebuerger Literaturarchiv e Buch iwwert d'Geschicht vum Kabaretsensembel Peffermill(ch)en erausbruecht. D'Peffermill(ch)en huet zwar decidéiert fir keng nei Programmer méi ze ze spillen, mee si wëllt versichen dëst Buch virzestellen.

Wéi awer stellt e Kabaretensembel säin eegent Buch vir ?

Ass e Kabaretsbuch iwwerhaapt virstellbar ? Kabarettisten stellen an hire Virstellunge Programmer mat satireschen Texter vir, mee si maachen sech keng Virstellung iwwert eng Virstellung vun hirer eegener Buchvirstellung. Et kann ee sech awer gutt virstelle bei dëser Buchvirstellung aus deene ville Virstellungen, déi si an deene leschte Jore virgestallt hunn, eng eenzeg Virstellung ze maachen. Da wär dat Buch zwar nach ëmmer net virgestallt, mee Dir hätt eng Virstellung dovun, wat an deene sëlleche Virstellunge virdru virgestallt gouf..., a wat dowéinst alles an deem Buch drastoe kéint.

Kann een esou eng Buchvirstellung maachen ouni op aktuell Themen ze reagéieren ? ? ? Neen ! ! !

Mat :

Josiane Fritz, Monique Kayser,
Denise Ruppert, Fons Ruppert
Textzesummenstelllung :
Claude Lamberty an Ensembel
Musék :
Paul Dahm

Représentations

di 21 janvier 2018 17:00

Lieu

Théâtre Municipal de la ville d'Esch-sur-Alzette
122 rue de l'Alzette
L-4010 ESCH-SUR-ALZETTE
Luxembourg

Prix d'entrée

8.00 € jeune CAT2
9.00 € jeune CAT1
14.00 € adulte CAT2
17.00 € adulte CAT1

Peffeermill(ch)en
Peffeermill(ch)en