Programme

< Back to overview

Turlatäin


Produktioun : D'Makadammen


E ronne Gebuertsdag steet an d'Haus. Gefeiert gëtt en « toute intimité », am engste Familjekrees.
Eng gutt Geleeënheet fir sech erëm ze gesinn, a sech esou ze gi wéi ee wierklech ass. Et gesäit jo
keen et. Et ass ee jo ënnert sech. A wat an der Famill geschitt, geet déi aner näischt un. Et gëtt
debatéiert, philosophéiert, beschass, gestridden, gelaacht, gesongen an et ass een ëmmer erëm
iwwerrascht iwwert deem anere seng Naupen a Gewunnechten, obschonns ee gemengt huet,
et géif een déi besser kenne wéi seng eege Boxentäsch, jee.......en Turlatäin ouni Enn.

D'Makadammen :
Théa Engel, Susy Lentz,
Monique Mille, Maggy Molitor
Musek a musikalesch
Begleedung :

Netty Glesener
Texter :
Roland Gelhausen,
Josiane Kartheiser,
Maggy Molitor
Regie :
Jacqueline Posing-van Dyck
Dekor :
Christian Klein
Kostümer :
Yvette Engel, Christian Klein
Affiche a Fotoen :
Pitt Becker
Beliichtung an Technik :
On Stage Light


Dates

We 13 December 2017 20:00

Venue

Théâtre Municipal de la ville d'Esch-sur-Alzette
122 rue de l'Alzette
L-4010 ESCH-SUR-ALZETTE
Luxembourg

Entrance fee

8.00 € jeune CAT2
9.00 € jeune CAT1
14.00 € adulte CAT2
17.00 € adulte CAT1

Foto Affiche Turlatäin
Foto Affiche Turlatäin